122

Pichhle 3 mahine sa Corona-19 mahamari Ke Chalte Lagda Hun Main Garib, yateen, Zaroorat man Logon ke liye gehun, chawal, daal, aur tel, Kirana Saman,jarurat Ki chij or Roz marra Ki Zindagi Mein lagne wali chijon ka Kirana Saman ka kid Banakar Bir Jile ke andar Pathan sanghatna "khudaikhidmatgarin" Sadar Ayub Khan aur Puri team ke janib se Sabhi Hindu Muslim dene Dalit aur pichhada varg Ke jaruratmand Logon Ko Garib Logon Ko dekar kam Anjam Diya Gaya
photo5: