135

Shiv jayanti ke avsar per Beed Jile ke sabse bada Milia college ke andar Shiv jayanti ke mauke per liye Gaye karykram main main madam Sabhi Khanum ,chief guest Maji aamdar pradhyapak Sunil dhand, Khudai khidmatgar Pathan sanghatana, ke sansthapak Sadar Pathan Ayub Khan, Shiv Sangram party ke a a Jila Adhyaksh Srikakulam Appa, BJP Nagar Sevak Gopal phoolchand Gurukul aur Suhas Patil maujud ki ke andar program Amal Mein Aaya is program Ko college ke pradhyapak Sattar Khan sar emanat se a Kamyab hua
photo5: